Winnaars

 

Zuidas Duurzaamheidsprijs 2022

De Zuidas Duurzaamheidsprijs is in mei 2022 op de Floriade uitgereikt aan vijf inspirerende en duurzame projecten. 

De Zuidas Duurzaamheidsprijs, die voor het eerst werd uitgereikt, werd druk bezocht bij de Floriade. De vakjury onder leiding van Yvette Watson, CEO The 2B Collective & Co-founder PHI Factory maakten de volgende winnaars bekend:

Amaze Mobility – Deelmobiliteit zakelijke markt

Dit initiatief combineert een compleet aanbod in deelmobiliteit, waardoor reizen met OV ook makkelijker wordt gemaakt. Daarmee wordt reizen via de bestaande diensten gebruiksvriendelijker, eenvoudiger en efficiënter. Werknemers en bewoners in het gebied worden zo op positieve wijze gestimuleerd om (meer) duurzaam naar Zuidas te komen.

Gerrit Rietveld Academie – The Garden Department

Dit is een mooi initiatief om groen naar de stad te halen. De workshops, lezingen en andere programma’s dragen zeer bij aan kennisdeling over duurzaamheid en op welke wijze we allemaal ons steentje kunnen bijdragen. De educatieve evenementen zorgen voor meer betrokkenheid van de community en het samenkomen van diverse doelgroepen in Zuidas.

Ocscar Circulair  – Circulaire afvalketen
 

Deze integrale aanpak op het gebied van mobiliteit en afval vergroot het maatschappelijk bewustzijn en krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans voor verdere ontwikkeling én verbindt het ondernemers met elkaar. Het businessmodel heeft de juiste incentives om grondstoffen hun waarde te laten behouden.

RAI Amsterdam – Van afval naar sociale waarde!

Dit prachtige en brede project om zoveel verschillende partijen welke op grote schaal meewerken. Verschillende groepen worden door dit initiatief met elkaar verbonden en het creëert impact op diverse gebieden en niveaus. Het verbindt verschillende instituten en de bewoners welke een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De kennis en bewustwording over het belang van voorkomen van afval en grondstoffen in de kringloop te houden, worden met dit project ook bij de tijdelijke gebruikers in Zuidas (de exposanten) onder de aandacht gebracht.

Amsterdamsche Football Club – Toekomstbestendig Clubhuis

Dit project heeft ons verrast door de heldere aanpak van alle maatregelen die er genomen zijn om CO2 te reduceren en de circulariteit te verhogen. Er is goed ingespeeld op klimaatadaptatie en dit gaan ze nu verder profileren naar alle bezoekers en gebruikers van diverse leeftijdscategorieën. Het project inspireert daarmee een breed publiek over hoe goed duurzaamheid ook in de sportwereld toegepast.