De kanshebbers van 2024

 

Wie verdient er een duurzaamheidsprijs in Zuidas?

Nomineer een project

Wie zou er een Zuidas Duurzaamheidsprijs moeten ontvangen volgens jou? Voor de editie van 2024 kun je nu een project aanmelden. Dat kan een project zijn van je eigen organisatie of dat van een andere organisatie, als het maar gelinkt is aan duurzaamheid en plaatsvindt in Amsterdam Zuidas. 

Er zijn 6 categorieën waarin gejureerd wordt. 
– Mobiliteit & Logistiek
– Water & Groen / Openbare ruimte
– Circulariteit & Afval
– Maatschappij & Economie
– Gebouwen & Energie
– Algemeen / Klimaat

 

 

De jury zal aan de hand van verschillende beoordelingscriteria de inzendingen beoordelen. Waar zoal naar gekeken wordt is de ecologische en maatschappelijke impact van het project. Zorgt het voor verbinding? Welke duurzaamheidsthema’s worden geraakt? Hoe draagt het project bij aan de sociale thema’s op de Zuidas? Maar er wordt ook gekeken naar de zichtbaarheid en toepasbaarheid van het project. Hoe opvallend is het project? Welke doelgroepen binnen de Zuidas kan dit inspireren? Zijn er interessante samenwerkingen mogelijk? En in hoeverre is de duurzaamheid in het project schaalbaar naar andere projecten? Geef een uitgebreide omschrijving van het project, zodat de jury een compleet beeld krijgt.

Welk project komt direct bij jou naar boven en verdient het om mee te dingen in de Zuidas Duurzaamheidsprijs? Vul het onderstaande formulier in.

Heb je vragen? Neem contact op met de organisatie via news@hellozuidas.com.

Korte omschrijving van het project. Hoe is het initiatief gefinancierd. Wie hebben eraan meegewerkt? Waarom is het project bijzonder? En waar ben je trots op?
Welke duurzaamheidsthema’s worden met dit project geraakt? Denk aan: fossielvrij, circulaire economie, milieu impacts, biodiversiteit, klimaatadaptatie. Hoe is de impact meetbaar gemaakt? Is ook de manier waarop het project wordt uitgevoerd, duurzaam?
Hoe draagt het project bij aan sociale thema’s in de Zuidas? Denk aan: Inclusiviteit, diversiteit en gelijkheid. Zorgt het project voor verbinding in Zuidas? Worden jongere generaties betrokken?
Hoe wordt er gecommuniceerd over het project? Is het zichtbaar voor de omgeving? En trekt het project de aandacht? Voor wie is dit project inspirerend en wordt er actief gedaan aan kennisdeling?
In hoeverre is het project schaalbaar op andere plekken? Zijn er interessante samenwerkingen mogelijk in dit project? Hoe kan dit project andere initiatieven positief beïnvloeden?
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.